Aktuell kull


PEDIGREE

A a A
B
a I
A
N B. A
B
A I
A

När du köper valp hos Nerelius
Våra valpar föds upp i hemmiljö och får
tidigast lämna oss vid 8 veckors ålder.
Föräldradjuren är givetvis höftledsröntgade
och ögonlysta utan anmärkning och även för 
övrigt friska samt mentalt sunda.
När valpen levereras är den:
*Regelbundet avmaskad
*Registrerad i SKK
*ID-märkt med mikrochip
*Veterinärbesiktigad
*Vaccinerad
*Försedd med SKKs köpeavtal
*Valpkullsförsäkrad mot dolda fel i Agria i 3 år
Med valpen följer:
*Valpfolder med information om valpens skötsel & utfodring
*Valppaket med det foder valpen är uppfödd på
*Valpdummy
Som valpköpare kan man alltid höra av sig vare sig det gäller problemlösning eller glada nyheter. Vi värdesätter en fortsatt kontakt med dig även efter valpköpet!
/Joakim Nerelius